BASTIA

Zázrak Bastie je spočívá v tom, že zde žijí v perfektní harmonii dvě města : to minulé, které se točí okolo starého přístavu a to přítomné, odhodlaně kráčející vstříc třetímu tisíciletí. Bastia je živé město středozemního rázu, plné obchodů, se starými uličkami plnými kaváren a restaurací a starým přístavem s kostelem Saint Jean.

Cap Corse, tento poloostrov podobající se čtyřicetikilometrovému prstu, ukazujícímu na sever, se svými 80 km příkrých břehů, pitoreskními vesničkami a svéráznými přístavy, nám nabízí jeden z nejkrásnějších okruhů na ostrově. V těchto vesničkách se rodili místní horalové, pastevci a především chrabří námořníci. Je zde Erbalunga – kolébka básníka Paula Valéryho, Brando – místní procesí Lavasina přitahuje vždy 8.září tisíce věrných, Sisco se svými sedmnácti usedlostmi, Centuri – přístav známý z pohlednic, Rogliano se svým výborným bílým vínem, Luri a jeho věž Séneque.

Asi 40 km odtud se nachází Castagniccia, „Údolí korsiky“, neporovnatelný oceán zeleně, kde se schovávají malé vesničky jakoby z jiného světa. Tyto usedlosti postavené z břidlice jsou plny legend a heroických vzpomínek. Jméno této oblasti je odvozeno od téměř mystických kaštanových lesů, které ještě dnes pokrývají tisíce hektarů půdy. Vesnice Morosaglia nám připomíná slavného syna země – Pascala Paoli, jehož osudy zachycuje místní muzeum. O kousek dále je vesnice Alesani, která evokuje vzpomínky na ostrovního barona de Neuhoff, prvního a jediného krále Korsiky.

Východnímu pobřeží dominuje Aléria, ležící na ostrohu pár kroků od moře a odrážející se v zrcadle brakických jezer, proslulých pěstováním mušlí. V Alérii, kdysi zničené Vandaly, najdete nejstarší archeologické vykopávky na Korsice. Když vyjedete kousek severněji, uvidíte Cervione a ostatní vesnice oblasti Casinca, vystavěné ve výškách hor a jako stráže bdící nad žárlivě opatrovanou minulostí.

Do této oblasti spadá také Nebbio se svými slavnými vinicemi Patrimonio a malebné přímořské lázně Saint Florent, malé ostrovní Saint-Tropez.

A nesmíme zapomenout na Corté, město pamětí korsické historie. Corté, to je pravá tvář Korsiky. Město, zavěšené v horách přímo v srdci ostrova má tu výhodu, že může pohlédnout na obě strany hor. Jeho pýchou je citadela, postavená v roce 1420 Vincentem Vincentello d’Istria, vícekrálem aragonským. Celá ostrovní historie prochází tímto vysoko položeným místem, a jenom po právu zde bylo zřízeno Museum Korsiky.

Dvě údolí o divoké kráse vycházejí z Corté : z jedné strany údolí řeky Restonica, které vede až k jezeru Melo a z druhé strany jsou soutěsky Tavignano, patřící mezi nejkrásnější na celém ostrově.

Kraje v okolí Corté, Venaco a Niolo mají společného jmenovatele : je jím pastevecký život. Pastýři jsou pány tohoto regionu, jehož sýry se po zásluze těší velmi dobré pověsti. Mezi Corté a Niolo se nachází Scala de Santa Regina, skalní zářez o délce 10 km, nádherné přírodní umělecké dílo.Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
SOCIALICON